در این دسته مطالب مربوط به ژل رویال خواص آن همچنین تشخیص ژل رویال و انواع آن منتشر می شود

ظرف حاوی ژل رویال

آیا ژل رویال قلیایی است یا اسیدی است؟                     

ژل رویال قلیایی است یا اسیدی؟ ژل رویال ماده پروتئینی می باشد که از فک پایین زنبورهای عسل کارگر به دست می آید. این ژل به دلیل ترکیباتی ک...

ادامه مطلب