نحوه ارسال محصول

رویه های ارسال محصول

رویه های ارسال محصول در زنبورستان دکتر هانی توسط پست  انجام شده و بنا به درخواست مشتری، ارسال محصول سفارش داده شده ممکن است یک روز، سه روز  و یک هفته بعد با هزینه پست 15000 تومان به دست مشتری برسد و برای سفارشات بالای 4 کیلوگرم عسل، ارسال بصورت رایگان انجام می شود.