آدرس

    • خراسان شمالی، شهرستان شیروان، خیابان خاتم الانبیاء ۶، چهارراه اول کدپستی: ۹۴۶۱۷۹۹۹۹۵
    • امور مشتریان در تهران : ۰۲۱۹۱۳۰۶۷۷۴
    • دفتر زنبورستان: ۰۵۸۳۶۲۴۵۶۴۰
    • پیگیری سفارشات : ۰۹۱۵۳۸۸۹۶۹۹
    • ایمیل : info@drhoney.net