در این دسته مقالات مربوط به بره موم، طرز تهیه آن ،خواص بره موم منتشر می شود